Menu

Verenigingen

Plaatselijk Belang Nijeberkoop

Bestuursleden:

Voorzitter Trudy Fraterman 06 4149 8246

Secretaris / Penningm.

Joke Brouwer 06 2310 9206
Penningmeester Vacant  
     
Algemeen lid    
Email bestuur-PB@nijeberkoop.nl
Statuten Bekijk de statuten hier.
Huishoudelijk Reglement Bekijk het huishoudelijk reglement hier.

De Dorpsomroeper

  G. de Boer
Telefoon 0516-441584
Email dorpsomroeper@nijeberkoop.nl

Archiefcommissie

  J. Brouwer
Telefoon 06 23109206
Email archief@nijeberkoop.nl

IJsclub De Samenwerking

Voorzitter Roelof André Groen
Telefoon 0516-441474
Email IJsclub@nijeberkoop.nl

Begraafplaatsencommissie Olde- en Nijeberkoop

Email

info@begraafplaatsoldeberkoopnijeberkoop.nl

Uitvaartvereniging De Laatste Eer

C. Post 0516-451614
Bij geen gehoor 0516-451037

Commissie Creatief Nijeberkoop

  F. Wuijts
Telefoon 0516-850377
Email creatief@nijeberkoop.nl

 

 

   
 
   
   
   
   
I