Menu

Verenigingen en commissies

Plaatselijk belang Nijeberkoop

Bestuursleden:

Voorzitter Vacant  

Secretaris / Penningmeester a.i.

Joke Brouwer 06 2310 9206
Penningmeester Vacant  
Evenementen Vacant  
Algemeen lid Hiltsje Kornelis  
Email bestuur-PB@nijeberkoop.nl
Statuten Bekijk de statuten hier.
Huishoudelijk Reglement Bekijk het huishoudelijk reglement hier.

Dorpsomroeper

  G. de Boer
Telefoon 0516-441584
Email dorpsomroeper@nijeberkoop.nl

Archiefcommissie

  J. Brouwer
Telefoon 06 23109206
Email archief@nijeberkoop.nl

IJsclub De Samenwerking

Voorzitter Roelof André Groen
Telefoon 0516-441474
Email IJsclub@nijeberkoop.nl

Kerkhofcommissie Olde- en Nijeberkoop

Email kerkhofcommissie@nijeberkoop.nl

Uitvaartvereniging De Laatste Eer

C. Post 0516-452626
Bij geen gehoor 0516-451037

Commissie Creatief Nijeberkoop

  F. Wuijts
Telefoon 0516-850377
Email creatief@nijeberkoop.nl

SGW Friesland

secretariaat:

  S.J.M. Kortekaas
 
Adres Grindweg 3a
  8422 DM Nijeberkoop
Telefoon 0516-441577
Email secretariaat@sgw-friesland.nl
Internet http://www.sgw-friesland.nl/