Menu

Gemeente info

Afvalinzameling

Op de site van omrin ziet u wanneer uw grijze en groene bak geleegd worden. De eerstvolgende keer dat het oud papier wordt opgehaald, staat vermeld in de agenda.

Overige informatie

Zie de website van de Gemeente Ooststellingwerf.