Menu

Gemeente info

Afvalinzameling

Op de site van omrin  ziet u wanneer uw grijze en groene container wordt geleegd.

Overige informatie

Zie de website van de Gemeente Ooststellingwerf.