Menu

Datum oud papier

Donderdag 30 april en 28 mei

Wordt het oud papier weer opgehaald!
In de Dorpsomroeper van mei plaatsen wij nog een keer de afvalkalender.

Bestuur Plaatselijk Belang