Menu

Meine Land Herdacht

Nijeberkoper smid Meine Land Herdacht

Het is belangrijk te herdenken dat 70 jaar geleden ons land werd bevrijd van de Duitse bezetters. Beide dagen 4 en 5 mei staan in dat teken. Op de avond van 4 mei staan we stil bij de vele slachtoffers uit de oorlogsjaren. Opdat we hen niet zullen vergeten. En evenmin welke verschrikkingen een oorlog teweeg kan brengen.

Op 4 mei is er vanaf ca.half 8 een eenvoudige stille tocht van de kantine naar de begraafplaats. Bij het graf van Meine Land kan een ieder die mee wil lopen de herdenking met eigen gedachten invullen.

Op 16 december 1944 vond er in ons dorp Nijeberkoop bij de smederij van Meine Land een drama plaats dat een enkeling zich nog als de dag van gisteren kan herinneren.

Op deze dag ‘smiddags om een uur of twee vervoegden zich twee mannen bij de smederij. Deze was indertijd gevestigd naast het café. Wolter Scheenstra van de Bovenweg weet het nog heel goed. ‘Ik was toen een jaar of 10 en moest van mijn moeder na schooltijd een petroleumstelletje bij de smid ophalen. Maar ik mocht niet naar binnen. Er was allemaal politie bij de smederij. Toen was het drama net gebeurd’.

Griet van der Muur, de oudste inwoonster van ons dorp, kan het zich alleen herinneren doordat Jelle er wel over vertelde. Zelf heeft ze het niet meegemaakt. ‘Toen woonde ik nog niet in Nijeberkoop. Wij zijn pas in 1949 getrouwd. Bij de reünie van de school is zoon Boele Land uit Jelsum bij ons nog even dag komen zeggen’.

In het boek ‘De regio tijdens de Tweede Wereldoorlog’ schrijft Wiebe H. de Vries uit Wolvega: ‘De beide voor de familie Land totaal onbekende personen vroegen om carbid, een artikel dat gebruikt werd voor verlichting, maar in de oorlogsjaren zeer schaars was. Mede waarschijnlijk om deze reden werd hun dit geweigerd. Waarop één der mannen een pistool trok en vader en zoon Land hiermee bedreigde’. Een poging van zoon Gosling om in te grijpen mislukte. Er viel een schot en zijn vader werd dodelijk getroffen. De beide daders gingen er als een haas op de fiets vandoor. Beiden zijn na enige tijd bij Koekange in de buurt van Meppel opgepakt en overgebracht naar de Crackstate-gevangenis in Heerenveen.

De mannen (later geïdentificeerd als Bernardus Johannes Wibiër en Roelof Veen) hadden een achtergrond als zogenaamd ‘Schalkhaar-politieman’. ‘Schalkhaar’ is voor de oudere generatie nog altijd synoniem voor de plek waar een nationaal-socialistisch getinte en naar Duits model ingerichte nazistische opleiding, het Politie Opleidings Bataljon (P.O.B.), was gevestigd.

Frans Wuijts

De smederij van de familie Land in Nijeberkoop tijdens de oorlogsjaren. In dit pand werd Meindert Land door Wibiër neergeschoten.