Menu

Bevolkingsopbouw

Op 1 januari 2007 telde Nijeberkoop 288 inwoners. In 2006 zijn er 5 kinderen geboren. De oudste inwoner van het dorp is een man die 88 is of dit jaar wordt. Als we de inwoners indelen in leeftijdsgroepen dan is de grootste groep die van de mensen tussen de 50 en 60. Dat zijn er 50 in totaal. De kleinste groepen zijn die tussen 80 en 90 jaar oud (7 personen) en die tussen 20 en 30 jaar oud (14 personen).

LeeftijdAantal
00 – 10 42
10 – 20 32
20 – 30 14
30 – 40 41
40 – 50 38
50 - 60 50
60 - 70 35
70 - 80 29
80 – 90 7

51 personen zijn op 1 januari 2007 65 jaar of ouder 71 kinderen en jongeren zijn op diezelfde datum 18 jaar of jonger Voor iemand van 45 jaar geldt dat er in Nijeberkoop evenveel inwoners zijn die jonger zijn dan hij of zij als inwoners die ouder zijn dan hij of zij.